Skoliozy nerwowo – mięśniowe

SKOLIOZY NERWOWO – MIĘŚNIOWE

Deformacjom kręgosłupa w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego i innych patologii nerwowomięśniowych towarzyszy wiele nieporozumień.
Niejednokrotnie zbyt późne zgłoszenie się pacjenta do ortopedy uniemożliwia leczenie operacyjne tych chorych, jak np. w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a.

Chorzy z postępującymi deformacjami kręgosłupa w przebiegu skolioz nerwowomięśniowych powinni być operowani wcześnie, zwykle w wieku 12-14 lat, przy wartościach skrzywienia osiągających 30-40 stopni, tak by postęp choroby podstawowej, nie doprowadził do istotnych zaburzeń czynności oddechowej, uniemożliwiając jednocześnie przeprowadzenie operacji kręgosłupa.

Pacjent z ENCEFALOPATIĄ -zaburzony balans kręgosłupa. Brak możliwości siedzenia na wózku.

nm1

PACJENT I. SKOLIOZA NERWOWO-MIĘŚNIOWA

Celem leczenia u tych chorych jest stworzenie im komfortu życia polegającego na przystosowaniu ich do siedzącego trybu życia oraz zahamowanie postępującego ucisku narządów wewnętrznych przez krzywiący się kręgosłup.

RTG AP. Duża deformacja o charakterze nerwowo-mięśniowym.

duchenne1

RTG w pozycji AP. Stan po stabilizacji kręgosłupa w przebiegu skoliozy nerwowo-mięśniowej u pacjenta z chorobą Duchenne’a

duchenne2

RTG B (boczny).

duchenne3

Zdjęcie wykonane przed operacją. Pacjent siedzi jedynie na wózku. W związku z dużą wiotkością kręgosłupa nie jest w stanie siedzieć samodzielnie.

duchenne4

Stan po operacji kręgosłupa ze stabilizacją. Pacjent samodzielnie siedzi.

duchenne5

PACJENT II. DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNEA

RTG AP przed operacją.

przed_op_ap

RTG Bok przed operacją.

przed_op_bok

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA DUCHENNEA -PACJENT PO OPERACJI

Pacjenta po operacji .

Zdjecie_pacjenta_po_operacji

RTG po operacji.

p1

Pacjenta po operacji .

Zdjecie_pacjenta_po_operacji1

 

(PM)