Skolioza dorosłych

Nadal nierozwiązanym problemem terapeutycznym jest skolioza dorosłych pacjentów (powyżej 18 roku życia) Poza postępem deformacji najistotniejszy problem tych chorych stanowią nasilające się dolegliwości bólowe i zaburzenia neurologiczne (np. zespoły korzeniowe). W niektórych przypadkach najlepsze efekty leczenia uzyskuje się na drodze operacyjnej. Nie ma określonego limitu wieku, jeżeli chodzi o leczenie operacyjne.

SKOLIOZA DOROSŁYCH

ZDJĘCIA - SKOLIOZA DOROSŁYCH

Rentgen po operacji (1rok) stan po wszczepieniu tzw. rozwórek rosnących, które są wydłużane wraz ze wzrostem pacjenta i postępem skrzywienia.


1_nowe

RTG AP+B Typowa skolioza dorosłych. Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, zapadnięte dyski. Nasilone zmiany zwyrodnieniowe - widoczne podwichnięcie L3-L4


2_nowe

RTG B kręgosłupa. Bardzo nasilone zmiany zwyrodnieniowe. - widoczne podwichnięcie L3-L4 Widoczna lordoza lędźwiowa.


3_nowe

Obraz CT pacjentki. Całkowity brak dysków w przebiegu chorob.


4_nowe

Obraz MR tej samej pacjentki. Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, dyski pozbawione wody, podwichnięcie między trzonami.


5_nowe

Zdjęcie śródoperacyjne. Widoczne podwichnięcie trzonów kręgowych.


6_nowe

Zdjęcie śródoperacyjne. Usunięty całkowicie suchy dysk.


7_nowe

Zdjęcie śródoperacyjne po korekcji i stabilizacji kręgosłupa.


8_nowe

Stan po stabilizacji przedniej kręgosłupa. Rentgen boczny - widoczna odtworzona fizjologiczna lordoza u pacjentki.


9_nowe

Stan po operacji kręgosłupa. Wyraźne wyrównanie prawego trójkąta talii. Dobra kompensacja, symetryczne ustawienie miednicy.


10_nowe

 

(PM)