U młodych osób z chorobą dyskową najnowocześniejszą obecnie metodą leczenia jest implantacja sztucznego dysku z wykorzystaniem dostępu przedniego

Zdjęcia ilustrują kolejne etapy implantacji sztucznego dysku na dwóch poziomach

 • dysk_1
 • dysk_2
 • dysk_3
 • dysk_4
 • dysk_5
 • dysk_6
 • dysk_7
 • dysk_8
 • dysk_9
 • dysk_10
 • dysk_11

Opis fotki

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa na poziomie L4-L5-S1 u młodej osoby bez uszkodzenia tylnej kolumny kręgosłupa. Wybór metody operacyjnej – implantacja dysku sztucznego na dwóch poziomach stanowi w obecnej chwili najnowocześniejszy sposób leczenia u wybranej grupy pacjentów

Opis fotki 2

RTG boczny i AP tego samego pacjenta.

opis fotki 3

Przedoperacyjne CT z angiografią w celu oceny położenia wielkich naczyń (aorta, rozdwojenie tętnic biodrowych). Badanie ułatwia planowanie przedoperacyjne. Istnieją różne odmiany anatomiczne.

Opis fotki 4

Przygotowanie pola operacyjnego (dostęp przedni).

opis fotki 5

Usuwanie dysku z dostępu przedniego.

opis fotki 6

Dysk przygotowany do implantacji.

opis fotki 7

Wszczepienie dysku w przygotowaną przestrzeń międzytrzonową.

opis fotki 8

Boczny RTG po operacji. Stan po implantacji sztucznego dysku na dwóch poziomach.

(PM)