Inne patologie

Inne patologie

  • Kyfoza, Skolioza
  • skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy
  • skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy
  • skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy
  • skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy

Leczenie zachowawcze obejmuje: programy edukacyjne – wskazujące m.in. na sytuacje przeciążające kręgosłup, jak np. pochylanie się i siedzenie, konieczność zachowania aktywności fizycznej. 

Postępowanie farmakologiczne obejmuje: stosowanie niesterydowych leków przeciw zapalnych i przeciwbólowych, uspakajających i rozluźniających mięśnie. 
W okresie późniejszym dobre efekty przynosi stosowanie fizjoterapii. 

Brak skuteczności leczenia zachowawczego, nasilające się objawy neurologiczne, cechy niestabilności kręgosłupa stanowią wskazania do leczenia operacyjnego.

Stosowane do tej pory klasyczne metody operacyjne o typowo neurochirurgicznym charakterze, mające na celu jedynie odbarczenie kanału kręgowego i elementów nerwowych, coraz częściej wypierane są przez nowoczesne metody rekonstrukcyjne wykorzystujące stabilizację kręgosłupa.

Możliwość odtworzenia wysokości przestrzeni międzytrzonowych, zapobieganie niestabilności kręgosłupa, to w chwili obecnej standard postępowania powszechnie uznawany na świecie. 

 

(PM)