Nowotwory kręgosłupa

NOWOTWORY KRĘGOSŁUPA

RTG AP-złamanie patologiczne trzonu.

1oper_nowot

RTG kręgosłupa-zmiany patologiczne; trzon kręgowy-płaszczyzna strzałkowa.

2oper_nowot

MR - złamanie patologiczne Th10; przekrój strzałkowy-widok z boku.

3oper_nowot

MR przekrój poprzeczny.

4oper_nowot

CT - przekrój poprzeczny. Widoczny zniszczony przez nowotwór trzon kręgowy.

5oper_nowot

Zdjęcie środoperacyjne-guz kręgosłupa.

6oper_nowot

Zdjęcie środoperacyjne-usuwanie guza.

7oper_nowot

Guz po wycięciu.

8oper_nowot

Zdjęcie środoperacyjne-usunięcie guza.

9oper_nowot

Implantacja protezy.

10oper_nowot

Proteza trzonu kręgowego.

11oper_nowot

Proces stabilizacji kręgosłupa: proteza + płyta Z.

12oper_nowot

Stabilizacja kregoslupa.

13oper_nowot

Zdjęcie pooperacyjne.

14oper_nowot

Stan po wycięciu trzonu i stabilzacji płytą i protezą trzonu kręgowego (implant przezierny dla promieni RTG), widoczne znaczniki pozycjonujące protezę.

15oper_nowot

(PM)