Myelomeningocele – Przepuklina oponowo-rdzeniowa

MYELOMENINGOCELE – PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA

Tej wrodzonej wadzie często towarzyszy deformacja kręgosłupa (skolioza, kyfoza) Częstość występowania deformacji kręgosłupa zależy od wysokości porażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie od poziomu rozszczepu powyżej L3.

Deformacja kręgosłupa występuje w 100% przy rozszczepie na poziomie piersiowego odcinka kręgosłupa w porównaniu z ryzykiem 60%, gdy wada obejmuje kręgosłup od poziomu L4.

Zdjęcia 1

myelomeningocele1

Kyfoza lędźwiowa występuje w ok. 8-15% przypadków. Próby leczenia gorsetem deformacji kręgosłupa w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej mogą być mało skuteczne, ale warto podjąć próbę takiego leczenia.

Zdjęcia 2

myelomeningocele2

Obraz patologii uzupełnia zwykle hyperlordoza (nadmierna lordoza) wynikająca z towarzyszącego przykurczu stawów biodrowych

Zdjęcia 3

myelomeningocele3

Bardzo istotnym elementem leczenia przy użyciu gorsetów ortopedycznych jest właściwa pielęgnacja pacjenta. Na szczególna uwagę zasługują odleżyny i deformacje klatki piersiowej, które mogą powstać przy leczeniu gorsetem.

Zdjęcia 4

myelomeningocele4

Typowy wygląd okolicy lędźwiowej w pacjenta z przepukliną oponowo-rdzeniową (Myelomeningocele)

Zdjęcia 5

myelomeningocele5

Obraz rezonansu magnetycznego (MR). Widoczny ubytek tylnych struktur kręgosłupa - przepuklina.

Zdjęcia 6

myelomeningocele6

myelomeningocele7
myelomeningocele8
myelomeningocele9

Część pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową wymaga przed zabiegiem stabilizacji kręgosłupa wszczepienia expandera skórnego w celu przygotowania skóry do pokrycia stabilizacji.

Zdjęcia 7

myelomeningocele10
myelomeningocele11

Fotografia i RTG pacjenta z z przepukliną oponowo-rdzeniową przed operacją- widoczny olbrzymi garb kyfotyczny.

Zdjęcia 8

myelomeningocele12
myelomeningocele13

Zdjęcia 9

myelomeningocele14
myelomeningocele15

(PM)