ZDROWIE PSYCHICZNE

CBOS: Co drugi Polak bywał w 2013 roku zdenerwowany i rozdrażniony

skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że w 2013 roku prawie połowa respondentów (49 proc.) często lub bardzo często bywała zdenerwowana, rozdrażniona. Jedna trzecia ankietowanych (34 proc.) wielokrotnie doznawała zniechęcenia, znużenia, praktycznie tyle samo respondentów (33 proc.) często odczuwało bezradność.

W porównaniu z analogicznym badaniem przeprowadzonym w zeszłym roku, zmniejszył się odsetek badanych wyczuwających w swoim otoczeniu lęki i obawy (z 50 proc. do 40 proc.), natomiast minimalnie przybyło tych, którzy dostrzegają inne negatywne emocje - ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (o 3 punkty, do 21 proc.), a także apatię, rezygnację, pogodzenie się z losem (o 2 punkty, do 15 proc.). Minimalnie zwiększył się również odsetek ankietowanych postrzegających w swym środowisku pozytywne emocje - odprężenie i zadowolenie (o 3 punkty, do 19 proc.). W sumie liczba badanych negatywnie oceniających nastroje w swoim otoczeniu zmniejszyła się (z 81 proc. do 76 proc.), a liczba tych, którzy oceniają je pozytywnie, wzrosła (z 16 proc. do 19 proc.).

Z analizy wynika również, że kobiety częściej niż mężczyźni doznawały wszystkich negatywnych uczuć uwzględnionych w sondażu. Szczególnie duże różnice dotyczą takich emocji, jak: stany depresyjne (26 proc. kobiet wobec 14 proc. mężczyzn), bezradność (40 proc. wobec 25 proc.) oraz zdenerwowanie, rozdrażnienie (54 proc. wobec 44 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 grudnia 2013 roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(źródło: portal rynekzdrowia.pl/PAP)

 

(PM)