Sztuczny dysk

U młodych osób z chorobą dyskową najnowocześniejszą obecnie metodą leczenia jest implantacja sztucznego dysku z wykorzystaniem dostępu przedniego

Zdjęcia ilustrują kolejne etapy implantacji sztucznego dysku na dwóch poziomach

 • dysk_1
 • dysk_2
 • dysk_3
 • dysk_4
 • dysk_5
 • dysk_6
 • dysk_7
 • dysk_8
 • dysk_9
 • dysk_10
 • dysk_11

Krótkie zdania

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa na poziomie L4-L5-S1 u młodej osoby bez uszkodzenia tylnej kolumny kręgosłupa. Wybór metody operacyjnej – implantacja dysku sztucznego na dwóch poziomach stanowi w obecnej chwili najnowocześniejszy sposób leczenia u wybranej grupy pacjentów

Krótkie zdania

RTG boczny i AP tego samego pacjenta.

Krótkie zdania

Przedoperacyjne CT z angiografią w celu oceny położenia wielkich naczyń (aorta, rozdwojenie tętnic biodrowych). Badanie ułatwia planowanie przedoperacyjne. Istnieją różne odmiany anatomiczne.

Krótkie zdania

Przygotowanie pola operacyjnego (dostęp przedni).

Krótkie zdania

Usuwanie dysku z dostępu przedniego.

Krótkie zdania

Dysk przygotowany do implantacji.

Krótkie zdania

Wszczepienie dysku w przygotowaną przestrzeń międzytrzonową.

Krótkie zdania

Boczny RTG po operacji. Stan po implantacji sztucznego dysku na dwóch poziomach.

(PM)