Wrodzone

WRODZONE

PACJENT I

Pacjent z kyfozą. Zdjęcie boczne przed operacją.


RTG boczne kręgosłupa przed operacją.


Zdjęcie śródoperacyjne implantacja koszyków międzytrzonowych w celu rekonstrukcji kolumny przedniej.

20080929_b3

Stan po implantacji systemu stabilizacyjnego.

20080929_b4

Zdjęcie pacjenta wykonane po operacji.


RTG boczny kręgosłupa po operacji. Dostęp przedni z rekonstrukcją kolumny przedniej kręgosłupa.


PACJENT II

Usunięcie/ wycięcie dysków w obszarze deformacji


Implanty kręgosłupowe zamocowane do trzonów.

p-2

Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.


Zdjęcie śródoperacyjne- stan po operacji kręgosłupa w kyfozie. Widoczne odtworzone wysokości przestrzeni międzytrzonowych z wykorzystaniem koszyków wypełnionych przeszczepami kostnymi. Ramowy system stabilizacyjny.


Śródoperacyjny obraz kręgosłupa. Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.


Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.


Zdjęcie RTG po operacji pacjenta


MRI kręgosłupa w Chorobie Scheuermanna.Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.


Zdjęcie RTG przed operacją pacjenta kyfoza 68 stopni


Implant kręgosłupowy

p-10

(PM)